понеделник, 8 май 2017 г.

Погасяване на данъчни задълженияЗадълженията за данъци с в категорията публични вземания на държавата. Съгласно чл.171 от ДОПК същите се погасяват с изтичане на 5 години, считано от 1 януари на годината, в която е следвало да се извърши плащането.Това означава, че ако задълженията за данъци е трябвало да се платят например през 2015 г., давностният срок ще тече от 1.01.2016 г. и изтича на 1.01.2021 г.
Дължими са данъците за последните 5 години, т.к. за предходните периоди задълженията са погасени по давност. За целта следва да се направи писмено възражение за погасяването им по давност пред съответната ТД на НАП.


http://advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...