неделя, 30 април 2017 г.

Регистрация по ДДС в Англия

Как да се регистрирате по ДДС на острова:
1. Съвсем спокойно, следвайки стъпките посочени в посочения по долу сайт, може сами да се регистрирате, ако това е необходимо за целите на вашата фирма:

http://www.advokatpetkova.com

VAT registration


https://www.gov.uk/vat-registration/how-to-register

събота, 29 април 2017 г.

Какво да знаем за трудовата злополука?

Според закона, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа.

Как да прецените вие да ли е настъпила трудова злополука и какво означава внезапно увреждане?


Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до: основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на възнаграждение.

1. Уведомяване за трудова злополука
За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват ръководителя на осигурителя или упълномощено от него длъжностно лице.
2. Разследване на трудовите злополуки от осигурителя
След като са уведомени, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице незабавно организират разследване на обстоятелствата, при които е станала злополуката.
3. Деклариране на трудовите злополуки
Когато от събраните доказателства може да се предположи, че се касае за трудова злополука, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице подават декларация по образец в ТП на НОИ по регистрация на осигурителя.
Правни последици
Съгласно условията и реда, определени с КСО, при трудова злополука, пострадалите лица или техните наследници имат право на:
  • парични обезщетения за временна неработоспособност
  • парично обезщетение при трудоустрояване
  • лична или наследствена пенсия за инвалидност
  • парични помощи за профилактика и рехабилитация
  • еднократна помощ при смърт
http://advokatpetkova.com/

неделя, 23 април 2017 г.

Задължения на работодателя за оформяне на трудова книжка
При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.

Но какво се случва ако работодателя не изпълни тези свои задължения?

При мен дойде работник, с прекратено трудово правоотношение опреди 8 месеца, на който работодателят не се е подписал и не е подпечатал трудовата книжка. Работодателят се крие, не  желае да разговаря нито с работника, нито с адвоката. Ясно е, че тук е налице личен елемент в отношенията между двамата, но това не освобождава работодателя да изпълни задълженията си по КТ и незабавно след приключване на трудовото правоотношение да оформи трудовата книжка.
А защо работника е чакал толкова време?Вероятно защото  се е надявал "работодателя" да реши по собствена воля да изпълни задълженията си? За съжаление много от сроковете по КТ за двумесечни и работника е загубил много от това,че не  е потърсил правна помощ в двумесечен срок от прекратяването на трудовото правоотношение. Съветвам ви при подобен проблем  ако не се реши в рамките на месец да  потърсите своите права навреме!http://www.advokatpetkova.com

петък, 21 април 2017 г.

За какво да внимаваме, когато постъпваме на нова работа?

Много често ме питат за какво трябва да внимаваме, когато решим да започнем работа. Разбира се на първо място и най - важното е задължително подписването на трудовия договор. Когато ви кажат, че първо искат да поработите месец - два без договор и евентуално тогава да сключите такъв, то не бива да се съгласявате - най - вероятно работодателя е финансово затруден и се опитва да избегне плащането на осигуровки и въобще няма намерение да Ви наеме. Започването  на работа без трудов договор Ви оставя незащитени  - ако не получите обещаното трудово възнаграждение, или се разболеете няма да имате никакви възможности за защита.
На второ място внимателно прочетете съдържанието на трудовия договор - дали са попълнени всички задължителни реквизити  - длъжността Ви и работното време, личните Ви данни.


http://advokatpetkova.com

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...