сряда, 10 май 2017 г.

Покупка на недвижим имот(апартамент, къща)

 

 

Първата стъпка е свързана с  прочуването и установяването на правния статут на недвижимия имот, е който ще бъдпредмет на  сделка.  Предварителното проучване на правния статут на недвижимия имот и проследяване на правото на собственост на продавача е гаранция за сключването на сделката.

Втората  стъпка: сключването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот.

Предварителният договор ви  защитава от евентуални проблеми, свързани с осъществяването на сделката. Той може да защитава както интересите на купувача, така и на продавача. Всичко зависи от волята на страните и до какво ще се договорят те.

Осъществяваме  цялостно правно съдействие и адвокатска защита при сделки с недвижими имоти.

http://www.advokatpetkova.com 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...