сряда, 3 май 2017 г.

Ако сте извършили нарушение на пътя....Ако сте извършили  нарушение на пътя и полицаи са Ви написали акт за установяване на административно нарушение, то очаквайте да получите наказателно постановление. Наказанието предвижда отнемане на книжка за определен период. За липса на застраховка Гражданска отговорност не е предвидено отнемане на свидетелството, освен в случаите, когато това се налага като принудителна административна мярка - до сключване на валидна застраховка Гражданска отговорност. Какво е нужно да се знае:
Това, че е бил съставен акт не означава, че нарушителят трябва да предаде веднага книжката си. Обикновено като доказателство за извършеното нарушение се отнема контролния талон. Той служи именно за това и става част от наказателната преписка. При изпълнение на санкцията /глоба или друга предвидена в закона/, талонът се връща. Самата шофьорска книжка /свидетелството за правоуправление на МПС/ остава у водача и той може да си кара автомобила спокойно.

http://advokatpetkova.com

http://kat.mvr.bg/default.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...