неделя, 23 април 2017 г.

Задължения на работодателя за оформяне на трудова книжка
При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.

Но какво се случва ако работодателя не изпълни тези свои задължения?

При мен дойде работник, с прекратено трудово правоотношение опреди 8 месеца, на който работодателят не се е подписал и не е подпечатал трудовата книжка. Работодателят се крие, не  желае да разговаря нито с работника, нито с адвоката. Ясно е, че тук е налице личен елемент в отношенията между двамата, но това не освобождава работодателя да изпълни задълженията си по КТ и незабавно след приключване на трудовото правоотношение да оформи трудовата книжка.
А защо работника е чакал толкова време?Вероятно защото  се е надявал "работодателя" да реши по собствена воля да изпълни задълженията си? За съжаление много от сроковете по КТ за двумесечни и работника е загубил много от това,че не  е потърсил правна помощ в двумесечен срок от прекратяването на трудовото правоотношение. Съветвам ви при подобен проблем  ако не се реши в рамките на месец да  потърсите своите права навреме!http://www.advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...