събота, 29 април 2017 г.

Какво да знаем за трудовата злополука?

Според закона, трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа.

Как да прецените вие да ли е настъпила трудова злополука и какво означава внезапно увреждане?


Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до: основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер; мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на възнаграждение.

1. Уведомяване за трудова злополука
За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно уведомяват ръководителя на осигурителя или упълномощено от него длъжностно лице.
2. Разследване на трудовите злополуки от осигурителя
След като са уведомени, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице незабавно организират разследване на обстоятелствата, при които е станала злополуката.
3. Деклариране на трудовите злополуки
Когато от събраните доказателства може да се предположи, че се касае за трудова злополука, ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице подават декларация по образец в ТП на НОИ по регистрация на осигурителя.
Правни последици
Съгласно условията и реда, определени с КСО, при трудова злополука, пострадалите лица или техните наследници имат право на:
  • парични обезщетения за временна неработоспособност
  • парично обезщетение при трудоустрояване
  • лична или наследствена пенсия за инвалидност
  • парични помощи за профилактика и рехабилитация
  • еднократна помощ при смърт
http://advokatpetkova.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...