четвъртък, 8 юни 2017 г.

Кога НАП ще започне да отписва служебно по давност?Адвокат
След цяла една година откакто се стигна до нововъведението в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), при което Агенцията за приходите (НАП) щеше да  започне да отписва по служебен път задължения на граждани и фирми с изтекла абсолютна давност и това досега така и не се случило!
Все още се налага да пиша молби, изразяващи изричното заявление от страна на дължащия съответните суми, те да бъдат погасени по давност. Не отлагайте, а се консултирайте с адвокат, за да може вашите задължения да бъдат отписани.
За абсолютна давност е приет срокът от 10 г., като те започват да текат от годината, следваща тази, през която съответната сума е била дължима. Изключение ще се прави за дългове, които са били отсрочвани или разсрочвани.
Правни услуги

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...