четвъртък, 29 юни 2017 г.

Какво да правим, когато работодателя забавя заплатата?

Не отлагайте разрешаването на проблема със забавянето на заплатата.
Забавата от страна на работодателя да ви изплати дължимото трудово възнаграждение е достатъчно, за да можете да предявите своите вземания по съдебен ред.
В този случай имате право да прекратите трудовият договор без предизвестие, на основание чл.327, ал.1, т.2 от Кодекс на Труда.
Какво трябва да напривите:
1.      Уведомявате работодателя.
2.      Работодателят е длъжен да издаде Заповед за прекратяване на трудовия договор, където да опише неизплатените работни заплати, размера на обезщетенията.
3.      Не забравяйте,че имате право на обезщетение, на основание чл.221, ал.1 в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово право-отношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.
4.      Имате право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година.
5.      Заповедта следва да ви бъде връчена.
6.      В случай, че в Заповедта не са описани размерите на обезщетенията, както и дължимите възнаграждения, подпишете същата, като напишете и възраженията си /не са записани дължимите възнаграждения, дължими обезщетения и др./
7.      Ако работодателят не ви заплати доброволно дължимите трудови възнаграждения и обезщетения  следващата стъпка е да търсите своите права по съдебен ред.
8.       Подайте молба за извлечение от ведомостите за заплати, за изплатени и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения до работодателя.
9.      Ако той не ви съдейства и откаже да ви издаде извлечение, подайте Жалба до Инспекцията по труда.
10.   Работодателят Ви носи административно наказателна отговорност при неизпълнение на задълженията си.
 http://www.advokatpetkova.com/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...