четвъртък, 10 август 2017 г.

Привременни мерки - какво трябва да знаем?


Прекратяването на един брак или съвместното съжителство между родителите  неминуемо се отразява върху положението на децата - къде да живеят, кой да полага грижи за тях, кой да ги представлява.
 По молба на всеки един от родителите, съдът, пред който е предявен иска за развод  може да определи привременни мерки за грижата за децата, местоживеене и тяхната издръжка.
 Съдът се ръковори при определяне на мерките от интересът на децата. О
пределение на съда не подлежи на обжалване, но  те могат да бъдат изменяни от същият съд  при настъпване на промяна в обстоятелствата.
  Преди да постанови мерките съдът следва изслуша:
родителите; 
-децата, навършилите 14 г. - задължително; от 10 - 14 г. изслушването е факултативно. Изслушване на деца под 10 г. е недопустимо; 
-близки — изслушването е факултативно. 
Привременните мерки имат действие до приключването на делото.  


http://advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...