понеделник, 29 май 2017 г.

Съдът взе решение относно таксата "сградна инсталация"


Миналата седмица Гражданската колегия на ВКС  излезе с тълкувателно решение по въпроса "В случаите на доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда –етажна собственост, прилагат ли се разпоредбите на специалния Закон за енергетиката или те се дерогират от защитаващата правата на потребителите разпоредба на чл. 62 от Закона за защита на потребителите?" Съдът реши, че за отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за битови нужди в сграда – етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, които не противоречат на разпоредбата на чл.62 във връзка с пар.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.
Това всъщност  това означава,че таксата "сградна инсталация" не противоречи на Закона за защита на потребителите, според който гражданите не са длъжни да плащат за нежелана услуга. Това се разбира от тълкувателното  решение на Върховния касационен съд, публикувано на 25 май 2017г и според Гражданската колегия на ВКС потребител на топлинна енергия не е отделният собственик или ползвател на апартамент, а самата етажна собственост като отделният собственик не може сам да се откаже изцяло от парно и да не плаща за общите части.
http://advokatpetkova.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Запор на заплата от ЧСИ

 Какво да знаем, когато имаме запор на заплатата Съдебните изпълнители могат да наложат   запор върху трудовото ви възнаграждение ...